• Saab Automobile vann svenska Leanpriset 2009. Saab var omtalat effektiv i sin produktion, och hade pressat arbetskostnaden från ca 100 till 28 timmar per bil. Den årliga förbättringen var 5-7%. Vägen dit var först och främst genom stabilitet i alla processer, därefter worskhops för att förbättra varje process. Man kan tycka att 5-7% förbättring är mycket, men det handlar faktiskt bara om drygt 3 minuters förbättring av varje arbetad timma!

  • Detta är det bästa exemplet på effektiv montering. Andelen av montörens arbetstid som är ”värdeskapande” är väsentligt högre än genomsnittet. Upplägget medger snabb hanteringstid av materialet som skall monteras, enkla och billiga automatiseringsinsatser och hög volymflexibilitet.

  • Dagens processer är ofta väldigt komplexa. Samtidigt räcker det med ett litet fel någonstans, för att processen skall bli instabil med svåra konsekvenser i hela flödet. Att hitta dessa fel kan ibland kräva att man arbetar mycket metodiskt. I detta fallet hittade vi den ”osynliga” avvikelsen med ett vanligt stoppur!

  • Strukturerat förändringarbete kan göras enkelt! Vare sig det handlar om 5S eller arbetssätt behöver hela gruppen vara med. Här en bild från veckomötet där status på gamla ideer, och nya ideer, gås igenom.