W7

 

5S är en metod att skapa ordning&reda – eller egentligen en säker och lättarbetad arbetsplats. Men framför allt är 5S  ett bra sätt att börja ett förbättringsarbete i grupp – att hitta nya ideer tillsammans, bli överens, och att genomföra. Därför är 5S en bra start i det strukturerade förbättringsarbetet. Det är dessvärre vanligt att 5S-förändringen inte är uthållig – handledning är ett bra sätt att öka chanserna att lyckas.

Vi hjälper er med uW23tbildning, träning och införande av 5S. Även om 5S vid en första påsyn tycks enkelt visar det sig ofta att erfaren hjälp krävs för att lyckas i längden. Många får problem med följande svårigheter, vilket i värsta fall leder till att lean helt ges upp:
– uthållighet
– ständig förbättring och utveckling
– strukturerat förbättringsarbete i grupp
En bra 5S-arbetsplats imponerar på alla, inte bara att det ger medarbetarna stolthet över att ha lyckats med något som är svårt. Den imponerar också på kunder och investerare.