W26

 

Redan på 80-talet uppmärksammades de sk ”salongsfabrikerna” i Japan. Vårt första lean-projekt handlade om att förklara sambandet mellan bra kemisk arbetsmiljö och hög effektivitet i produktionen som följd av lean metodik.
De kraftigaste bidragen till god hälsa är 5S, Praktisk problemlösning och ”Funnen risk”.

W27

 

Beroende på situationen på er arbetsplats hjälper vi er att ta fram ett arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön på ett strukturerat sätt.
Exempel: ”Funnen risk” innebär att företagets grupper målmedvetet (”10 funna risker per månad”) letar efter och åtgärdar risker på arbetsplatsen. Detta arbetssätt är bra för att synliggöra / skapa fokus på hälsorisker. Det är också ett förbättringsmål som är lätt att motivera och ”sälja in”. Få motsätter sig ambitionen att reducera risken för arbetsplatsolyckor! Därmed blir det en bra ingång till strukturerat förbättringsarbete på en arbetsplats.