W4

 

Kapitalbindning i byggnader, maskiner eller material ökar risken i en verksamhet. Ofta kan sådan kapitalbindning minskas. Att frigöra 1 msek bundet kapital ger inte bara ett positivt kapitaltillskott, det ökar också vinsten på det arbetande kapitalet (räntabiliteten).

W20

 

Vi hjälper er hitta de åtgärder som på ett kraftfullt sätt minskar kapitalbindningen.

1) Kapacitetsinvesteringar kan bero på lågt kapacitetsutnyttjande i befintlig utrustning pga störningar. Ett alternativ till nyinvestering är då att lösa problemen och höja kapacitetsutnyttjandet.
2) Genom snabbare genomloppstider kan kapital bundet i material minskas. På köpet minskas ytbehoven.