W6

 

Korta ställtider har stor betydelse för helheten. Flödena genom fabriken blir jämnare och mer tillförlitiga och reaktionstiden vid produktionsplanförändringar blir snabbare. Lagren kan minskas. Trots detta ses ställarbete ofta som improduktivt. Ointresset för ställarbetets utformning har inneburit en stor förbättringspotential. Vår erfarenhet är att ställtiderna kan minskas drastiskt genom strukturerat förbättringsarbete!

Vi utbildar er och genomför ”SMED-workshop*” tillsammans med er:
– Nuvarande metod filmasW11
– Nuvarande layout kartläggs
– Arbetsstegen dokumenteras (benämning och tid)
– Ideér baserade på SMED-checklistan* tas fram och arbetsmetoden / layouten görs om
– Den nya arbetsmetoden dokumenteras och operatörerna utbildas och framför allt tränar in den nya metoden.
Ofta kortas ställtiden rejält vid en sådan workshop. Trots detta brukar ställtiden kunna reduceras ytterligare – rejält – om workshoppen görs om igen! Potentialen är helt enkelt mycket stor.

 

*) SMED: se ”Fördjupning”

Shingo var pionjär inom ställtidsreduktion. Vi tillämpade hans åtta principer fullt ut på Saab i Trollhättan och möjliggjorde omställning av hela presslinor på mindre än 10 minuter.

W34