W17Mätbara mål är lätta att kommunicera och följa upp. De underlättar beslutsfattande på alla nivåer. Målen kan delas in i dagliga (produktionsutfall) och långsiktiga mål (t ex arbetstid per enhet), där de långsiktiga målen kräver ett strukturerat förbättringsarbete. Ju färre mål man kan klara sig med desto bättre. Ibland ser vi upp till 15 mål som visserligen alla är vältänkta, men de ger liten hjälp att ge en gemensam riktning i det långsiktiga förbättringsarbetet. Ofta leder detta till att utvecklingen står still.

W16 utgåva 2

 

Innan vi förelår förändringsaktiviteter behöver vi först föra en övergripande strategidiskussion för att hitta och förankra rätt dagliga och långsiktiga mål. Tillsammans tar vi sedan fram enklast möjliga mötes- och tavelstruktur för 1) dagliga möten och 2) veckomöten för att driva det långsiktiga förbättringsarbetet.

Även om mätbara mål är att föredra, kan ett sådant krav begränsa förbättringsarbetet. På Toyota arbetar man även med ”målbilder” vilket också fungerar. Mike Rother beskriver detta i sin bok Toyota Kata:

 

W35