W31

En bra materialstyrningsmetod ser på ett enkelt sätt till att materialet finns tillgängligt då det behövs. Inte för lite och inte för mycket. För lite material stoppar jobbet, medan för mycket material försvårar jobbet.

De bästa metoderna baseras på ”dragande flöden”, dvs material beställs när det verkligen behövs på samma sätt som vi köper mjölk då vi i kylskåpet ser att det behövs!

En bra materialstyrningsmetod styr även själva arbetet – vad som skall göras nu och härnäst.

På samma sätt har man stor hjälp av att hela flödet arbetar i samma takt. Varierar takten mellan stationerna i flödet blir det problem med lager. Den gemensamma takten skall styras av kundernas efterfrågen – dvs återigen av principen ”dragande flöde”.

Materialstyrningsmetoden har stor påverkan på en verksamhet och är den mest tacksamma att starta förättringsarbetet med. Åtgärderna är ofta enkla och ger snabbt stora förbättringseffekter.

W12

De bästa metoderna vi rekommenderar är i turordning:

  1. Kanban. Vid varje förbrukad kvantitet läggs ett färdigskrivet beställningskort (”kanbankort”) i ”beställt”. På kortet står allt som behövs för leverantören, t ex kvantiteten som förbrukats. Levernatören sänder beställd kvantitet tillsammans med beställningskortet till arbetsplatsen.
  2. Andon. Materialet beställs inte med kort utan med elektrisk signal. Den kortare ledtiden ger mindre material ute på arbetsplatsen vilket är önskvärt om materialet är skrymmande.
  3. Sekvensleverans. Detta innbär att materialet levereras till arbetsplatsen i precis den turordning det skall förbrukas. Denna metod är lämplig om materialet är skrymmande och finns i väldigt många varianter, t ex backspeglar i olika färger. Sekvensleverans kan vara dyrt, i synnerhet om leverantören inte kan tillverka i samma sekvens utan behöver göra en omplockning.

Baserat på dessa metoder hjälper vi er ta fram en materialstyrning som fungerar i er verksamhet.