W3

 

Efter vinstmarginalen är omsättningstillväxten viktig då ett företag värderas. Ett företag med uthållig tillväxt värderas till högre p/e-tal då tillväxt leder till högre vinst. Tillväxt uppnås bäst genom långsiktigt förbättringsarbete – många små hanterbara framsteg, år efter år. Små steg är kostnadseffektiva, i synnerhet om de baseras på beprövad erfarenhet.

W19

 

Genom att förstå vilka faktorer kunderna värdesätter, samt er styrka relativt konkurrenterna på dessa faktorer, kan vi hitta fokusområden / förbättringsområden.