W1Ett av våra första uppdrag handlade om TPM – operatörsunderhåll. Vår viktigaste lärdom från detta uppdrag har hängt med som den viktigaste – verklig förändring handlar om förankring, utbildning och träning! Underhållsarbete betraktas ibland som ”cut in production” trots att underhåll är en av nycklarna till störningsfri produktion. Därför är förankringsarbetet centralt. Vilket är målet med underhållsarbetet? Hur mäter vi det (målstyrning)? Andra förmågor som är nödvändiga är 5S och Praktisk problemlösning. Utbildning och träning i dessa förmågor ger förutsättning för störningsfri produktion.

W30

 

Vi tar tillsammans fram en långtidsplan med aktiviteter för att förbättra ert OEE. Kanske har ni börjat mäta OEE på ett nedbrutet sätt? Då har ni säkert märkt att detta inte räcker – för att förbättra OEE krävs också aktiviteter! Vi utbildar och tränar er personal i de aktiviteter som krävs för att förbättra OEE.

Nakajima var en pionjär inom Operatörsunderhåll, främst genom att visa vikten av att arbeta strukturerat: att noggrannt ta varje steg i turordning. Lägg speciellt märke till vikten av förankring i de första stegen. Detta förbises fortfarande ibland då lean införs vilket ofta är orsaken till att förbättringsarbetet kör fast:

W36