W9Vi har sett två slags problem:

1) problem som kan åtgärdas direkt då orsaken är känd

2) komplexa problem, där det kan finnas flera olika bakomliggande orsaker som inte är kända.

Praktisk problemlösning är en metod som permanent tar bort komplexa problem. Praktisk problemlösning kräver stor noggrannhet och mycket erfarenhet, men är synnerligen kraftfull och användbar i kapitalintensiva verksamheter där störningar är ett stort bekymmer.

Vi utbildar, tränar och löser tillsammans med er personal utvalda komplexa problem. Resultatet blir 1) att problemet försvinner 2) att tränad personal själv kan lösa komplexa problem.

W25Metodiken kan delas in i 8 steg:
1) Bli medveten om problemet
2) Säkerställ att kunden inte drabbas
3) Beskriv problemet i detalj. Målet är att hitta (visuellt kunna se) vad som avviker
4) Hur stor skall den övergripande förbättringen bli? Sätt upp mål!
5) Vad var det som gav upphov till avvikelsen? Hitta direkta orsaker!
6) Vilken/vilka är grundorsakerna?
7) Planera åtgärder (vad/vem/när) för att lösa problemet och eliminera risken att problemet kommer tillbaka
8) Utvärdera resultatet av åtgärderna. Har målet uppnåtts?