W6Produktutveckling är ett brett begrepp. De principer som används inom produktutveckling är användbara inom t ex både bilutveckling och utveckling av marknadsföring. Från början försökte många kopiera metoder från Toyotas produktion (5S, kortare ställtider) men detta är inte ändamålsenligt. För en effektivare produktutveckling behövs andra metoder.

W32

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi utbildar er organisation i produktutvecklingsprocesser med fokus på ”Lean Product Development”. Toyota, IKEA, Porsche och Scania är alla mer eller mindre duktiga på dessa principer:
– Per funktion: hitta så många olika konceptuella lösningar som möjligt
– Prestanda: dokumentera prestanda på koncept som finns på marknaden idag. Dokumentera egna testresultat på ett strukturerat sätt.
– Målstyrning: Juniora ingenjörer utvärderas utifrån förmågan att ”samla och tydliggöra kunskap” inom sitt område. Att göra rätt tester, hitta rätt samarbetspartners men också att dokumentera kunskapen på ett koncist och tydligt sätt för sig själv och andra.
– Ledning: Utvecklingsarbetet leds av seniora ingenjörer med erfarenhet och förmåga att utveckla kunskapen i sin grupp.
– Tidplan / process / organisation: arbetsgrupperna sammanfogar sina olika system vid planerade tidpunkter (”mile stones”). Vid varje ny milsten skall det sammanfogade systemet ha nått en högre funktionsgrad.
– Modularisering ger kunden valmöjlighet mellan många olika produktvarianter – men de är baserade på få ingående artiklar! Få ingående artiklar minskar utvecklingskostnad, kvalitetsrisk, produktions- och logistikkostnad.
– Prototyper/arbetssätt: mycket av utvecklingsarbetet sker i diskussion kopplad till prototyper. Arbetsgrupper kommer långt i diskussionen kring rena pappersskisser, därefter än längre ju mer förfinade prototyperna blir.
– Arbetsgrupperna sitter geografiskt nära varandra för att få så bra kommunikation som möjligt. Arbetsgrupperna är brett sammansatta för att fånga in så mycket kunskap som möjligt.

Kennedy har beskrivit Toyotas produktutvecklingsmetodik. Att boken samtidigt är skriven som en roman gör läsningen spännande och lättare att omsätta i den egna verksamheten:

W33