W10När man får en uppgift som skall utföras flera gånger börjar man fundera på det bästa sättet att utföra denna uppgift. Detta förhållningssätt gör repetetivt arbete väldigt roligt. Produktion är ett kreativt utvecklingsarbete på samma sätt som produktutveckling och forskning. Och potentialen är stor. I produktion kan arbetstiden delas in i ”värdeskapande tid” (=produkten förändras) och ”förlusttid”. På Saabs monteringslina var andelen värdeskapande tid i genomsnitt 40% vilket är bra. Samtidigt fanns det 60% kvar att förbättra! I produktionen som helhet lyckades vi därför minska arbetstiden per bil med 5-7% per år.

W29Vi utbildar er samt genomför ”Kaizen-workshop” tillsammans med er. Agendan ser kortfattat ut så här:
1) sätt upp mål för förändringen
2) noggrant förstå dagens arbetssätt
3) förstå problemen i nuvarande arbetssätt
4) hitta ideer
5) rangordna ideer
6) planera aktiviteter för att genomföra ideer
7) genomföra aktiviteter
8) utvärdera resultaten och reflektera för att lära
Detaljgenomförandet måste anpassas till verksamheten – en administrationsworkshop ser väldigt annorlunda ut mot en verkstadsworkshop!

Deming var en pionjär och känd för bl a ”PDCA-cykeln”, ett strukturerarat sätt att kontinuerligt göra framsteg:

 

W37

 

 

 

 

 

 

När man analyserar nuvarande arbetssätt skall man alltid titta efter ”de sju förlusterna” och fundera över vilka som man skall koncentrar sig på:

W38