W5I en stor verksamhet är det svårare att se helheten. Värdeflödesanalys är ett sätt att hitta de delar av ett flöde som ger upphov till långa genomloppstider och hög kapitalbindning. Man kan även se orsakerna. Typiskt är dessa orsaker svåra att göra något åt – hade de varit lätta att åtgärda hade de åtgärdats! Men genom värdeflödesanalysen uppmärksammas dessa ”strukturproblem” så att de kan kommuniceras i organisationen, vilket på längre sikt leder till att strukturen kan ändras. Förhoppningsvis genom en god idé snarare än genom en dyr investering!

W28

 

 

 

 

 

Värdeflödesanalys är enkel om man bara gör rätt. Metoden innebär att flödet följs – från slutet och ”uppströms” – och antalet artiklar som finns i varje mellanlager och på varje arbetsstation räknas.

Följande saker är mycket viktiga:

  1. Välj ut vilken slags artikel som du skall räkna. Ofta finns det olika varianter / produktgrupper. Vet du inte vilken du valt kommer resultatet att bli fel!
  2. Ta reda på ”takten” för vald produktgrupp – dvs hur många säljs i snitt per dygn. På detta vis kan du senare beräkna genomloppstiden i varje mellanlager. Är takten 10 produkter/dag, så är genomloppstiden i ett mellanlager med 50 artiklar 5 dagar (50/10).

Vi hjälper er genomföra värdeflödesanalysen, kartlägga era ”strukturproblem” samt föreslå åtgärder för att lösa dessa och minska genomloppstiden.