W1

 

Även om varje förändringsprojekt är unikt, har vi sett att en sak är gemensam för alla som lyckats: förankring. Det måste finnas en samsyn om framtidsvisionen. Visionen måste tilltala och förena hela företaget: alla funktioner och alla nivåer måste tycka att förändringen är bra. En grupp människor som är överens och vill samma sak klarar vad som helst. Den gemensamma förmågan är nyckeln till framgång.

W17Tillsammans formulerar vi en framtidsvision. Det bästa sättet är att samtala och lyssna med alla funktioner och nivåer i organisationen. Då en gemensam önskan formulerats, är nästa steg att beskriva de bästa aktiviteter och metoder som leder till den önskade framgången.
Vi hjälper våra klienter genom vår breda och mycket djupa erfarenhet av framgångsrikt genomförda projekt på andra arbetsplatser. På ett enkelt sätt kan vi ge förutsättningarna för förändring genom utbilding, träning, coachning och deltagande i genomförandet.