W2Vinsten – årets resultat – är avgörande för värdet på ett företag. Ifall vinsten ökar, ökar också värdet på företaget. På börsen där man är van vid värdering brukar man använda det sk ”p/e-talet” för att avgöra om ett företag är högt eller lågt värderat. Om börsvärdet är 10 ggr årets resultat brukar man säga att företaget är lågt värderat. En ökning av årsresultatet med 1 msek ökar alltså värdet på företaget med åtminstone 10 msek.
Därför vill vi fokusera på aktiviteter som leder till ökad vinst för er.

W18

 

Bokslutet säger mycket om en verksamhets årliga avkastning och var förbättringar är möjliga. Med utgångspunkt från vad andra företag med liknande verksamhet kan uppnå och med utgångspunkt från var förändringar visat sig möjliga att uppnå i andra företag föreslår vi aktiviteter som har störst effekt på vinstmarginalen.