Leanspelet

Leanspelet är ett bra sätt att tillsammans se och förstå materialstyrning med ”dragande flöde”, specialisering, standardiserat arbetssätt och effekten på:
– Kvalitet
– Ständig förbättring
– Lagernivåer och genomloppstider
– Balansering av arbete – jämn arbetsbelastning mellan medarbetare

Det finns olika varianter av leanspelet som är ganska dyra då det krävs speciellt material och en/flera tränade coacher. Här hittar ni en utvecklad variant som är enkel att använda och som ni kan köra själva när behov uppstår, t ex vid nyanställning.

Klicka här: Leanspelet Lean Tillväxt